October 2015

Petrů Vít

Vít Petrů

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. (* 19. ledna 1944 v Praze) je český lékař, pediatr, vedoucí lékaž Centra alergologie a klinick imunologie v Nemocnici na Homolce v Praze. Fakultu dětského lékařství UK absolvoval v roce…


Květina Jaroslav

Jaroslav Květina

Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. (* 19. května 1930 v Račiněvsi na Podřipsku) je průkopník oboru klinické farmacie nejen u nás, ale i v evropském kontextu, zakladatel a dlouholetý děkan Farmaceutické fakulty UK. Vysokoškolská…


Bartůňková Jiřina

Jiřina Bartůňková

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. (* 5. února 1958 v Praze ) je česká lékařka, imunoložka, přednostka imunologie 2. LF UK a FN Motol. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, kde promovala v roce…


Kolek Vítězslav

Vítězslav Kolek

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (* 7. září 1953 v Olomouci) je český lékař, významný pneumolog. Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 1977. Po ukončení studia nastoupil do Fakultní nemocnice Olomouc, kde…


Holčík Jan

Jan Holčík

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (* 15. dubna 1944 v Brně) je český lékař, odborník na sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Na Lékařské fakultě Univerzity Jana Ev. Purkyně v Brně promoval v roce 1967 a…


Lebl Jan

Jan Lebl

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (* 23. března 1955 v Praze) je český lékař, přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Po absolvování Fakulty dětského lékařství UK v roce 1980…


Naňka Ondřej

Ondřej Naňka

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. (*13. prosince 1972) je český lékař, anatom. Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. V roce 2005 zakončil postgraduální studium v oboru biologie a patologie buňky. V roce 2010 se…


Tesařová Petra

Petra Tesařová

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc je česká lékařka, onkoložka. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1985. Po atestaci z interního lékařství se věnovala klinické onkologii (atestace 1994) a hematologii (atestace 1998). V…


Dobešová Ivana

Ivana Dobešová

PaedDr. Ivana Dobešová (* 12. července 1960) je česká politička a pedagožka, od října 2013 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR zvolená jako nestraník za hnutí ANO 2011. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích (promovala v roce…


Číp René

René Číp

Ing. René Číp (* 10. 12. 1974) je český politik, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2010 zastupitel Městského obvodu Ostrava-Poruba a člen KSČM. Živí se jako lektor vzdělávacích projektů. Je členem…