November 2015

Hynie Jiří

Jiří Hynie

MUDr. Jiří Hynie (* 1963 v Jihlavě) je český lékař, působí na očním oddělení FN Na Bulovce v Praze. Jeho dědeček byl významný oční lékař, prastrýc prof. Josef Hynie založil českou sexuologickou školu a vedl…


Vrtička Karel

Karel Vrtička

Prof. MUDr. Karel Vrtička, CSc. (* 15. října 1930 v Hodoníně) je český lékař, foniatr žijící ve Švýcarsku. Po promoci na brněnské lékařské fakultě získal základní otorinolaryngologické vzdělání u profesora Jana Hybáška na ORL klinice…


Arenbergerová Monika

Monika Arenbergerová

MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. (* 25. ledna 1971 v Praze) je česká lékařka, dermatoložka. V rámci postgraduálního studia v Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK získala v roce 1998 stipendium v Ústavu Maxe…


Marx David

David Marx

MUDr. David Marx Ph.D. (* 7. listopadu 1960) je český pediatr a zároveň uznávaný odborníke v oblasti externí kontroly kvality péče ve zdravotnických zařízeních, akreditačních a licenčních procesů. Promoval v roce 1984 na fakultě všeobecného…


Nebesař Josef

Josef Nebesař

MUDr. Josef Nebesař (* 26.října 1951 v Praze) je český pediatr, primář Dětské lázeňské léčebny Kynžvart. Na Fakultě všeobecného lékařství promoval v roce 1976, atestaci z pediatrie složil v roce 1980. Svou profesionální dráhu začínal…


Urbánek Petr

Petr Urbánek

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. (* 12. července 1969 v Praze) je český lékař, hepatolog. Jeho otec je uznávaný lékař v oboru nukleární medicíny. Po promoci v roce 1993 nastoupil na 1. interní kliniku 1….


Jungwirth Jiří

Jiří Jungwirth

MUDr. Jiří Jungwirth je český chirurg. Vystudoval Lékařskou fakultu hygienickou UK, po promoci pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice v Pelhřimově. V roce 1990 se vrátil do Prahy jako sekundární lékař do FN Královské Vinohrady, kde…


Jungwirthová Anna

Anna Jungwirthová

MUDr. Anna Jungwirthová je uznávaná gastroenteroložka. V roce 1986 promovala na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze, v roce 1994 složila atestaci I. stupně z interního lékařství, o tři roky později nástavbovou atestaci z gastroenterologie….


Smetana Karel

Karel Smetana

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (* 28. října 1930 v Praze) je přední český hematolog. Lékařskou fakultu hygienickou UK absolvoval v roce 1955. Po promoci pracoval jako asistent v Histologickém ústavu LF UK. Poté přešel…


Jirásek Jan Evangelista

Jan Evangelista Jirásek

Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek DrSc. (* 26. července 1929 v Pardubicích) je světově uznávaný český lékař, který svůj život zasvětil výzkumu vývoje lidského embry a plodu a reprodukční medicíně. Od roku 1960 působí jako…