November 2015

Kraml Jiří

Jiří Kraml

Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. (* 23. dubna 1930 v Praze) je přední český lékař, věnuje se oblasti biochemie. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1955. Po promoci pracoval nejprve jako sekundář na interním…


Krška Zdeněk

Zdeněk Krška

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. (* 22. května 1958 ve Dvoře Králové nad Labem) je přední český lékař, chirurg, přednosta 1. chirurgické kliniky – kliniky břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN…


Marek Josef

Josef Marek

Prof. Josef Marek, DrSc. (* 23. ledna 1936 v Praze) je přední český lékař, jeden z nejvýznamnějších klinických endokrinologů posledních desetiletí, který věnoval podstatnou část svého života studiu hypofýzy. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni….


Čihař Martin

Martin Čihař

MUDr. Martin Čihař (* 26. května 1956 v Praze) je český pediatr, primář neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce, který stál u zrodu intenzivní péče o nedonošené děti a děti s nízkou porodní váhou. Po vystudování…


Kupka Pavel

Pavel Kupka

Plk. prim. MUDr. Pavel Kupka (* 2. září 1969 v Praze) je český vojenský lékař, primář ÚVN Praha oddělení Emergency. Vystudoval Vojenskou lékařskou akademii JEP v Hradci Králové a LF UK tamtéž, promoval v roce…


Drobník Tomáš

Tomáš Drobník

MUDr. Tomáš Drobník (* 26. listopadu 1968 v Brně) je pratický lékař pro dospělé. V roce 1993 absolvoval LF UK v Hradci Králové, v roce 1996 atestoval v oboru všeobecné praktické lékařství. Od téhož roku…


Ješina Ondřej

Ondřej Ješina

Mgr. Ondřej Ješina, Ph. D. (* 25. března 1980) zabývá se problematikou tělesné výchovy, sportu a obecně pohybových aktivit u zdravotně znevýhodněných jedinců. Působí jako odborný asistent na katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury…


Lank Martin

Martin Lank

Martin Lank (* 10. srpna 1976 Lipnice nad Sázavou) je český politik, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR zvolený jako nestraník za hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, od roku 2015 místopředseda hnutí Úsvit…


Langšádlová Helena

Helena Langšádlová

Mgr. Helena Langšádlová, MBA (* 14. října 1963 Praha) je česká politička, od května 2010 do srpna 2013 a od října 2013 poslankyně za stranu TOP 09 a bývalá zastupitelka Středočeského kraje. Helena Langšádlová se narodila v Praze…


Kudela Petr

Petr Kudela

Ing. Petr Kudela (* 10. března 1969 Ostrava) je český politik, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, dlouholetý zastupitel Městského obvodu Ostrava-Slezská Ostrava a člen KDU-ČSL. Po absolvování Střední školy zemědělské v Českém Těšíně…