November 2015

Mareš Pavel

Pavel Mareš

Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. (* 13.7.1937 v Praze) je vědecký pracovník Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR v Praze. Je spoluautorem práce o zrakových evokovaných potenciálech u novorozenců (druhá ve světové literatuře). Je…


Štys Dalibor

Dalibor Štys

Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (* 1. září 1962 Praha) je český vědec v oboru biochemie, vysokoškolský pedagog a vedoucí odboru na ministerstvu školství. Od července 2013 do ledna 2014 byl ministrem školství mládeže a…


Šrám Radim

Radim Šrám

Prof. MUDr. Radim Šrám, DrSc.(1939) je mezinárodně uznávaným vědeckým pracovníkem v oblasti genetické toxikologie, molekulární epidemiologie a studia vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. Od roku 1991 vede Oddělení genetické ekotoxikologie v Ústavu experimentální…


Syková Eva

Eva Syková

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (* 24. července 1944 Rožmitál pod Třemšínem) je česká politička, lékařka a vědkyně. Od roku 2001 řídí Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky a od roku 2012 zasedá v…


Suchý Pavel

Pavel Suchý

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.(* 19. června 1950 Brno) je český vědec a VŠ pedagog, profesor pro obor výživa a dietetika, od února 2014 rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou…


Peterka Miroslav

Miroslav Peterka

Doc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc. (19. listopadu 1947 Žatec) je badatelem v oblasti teratologie a vedoucí vědecký pracovník Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1972, Filosofickou fakultu UK v…


Měšťák Ondřej

Ondřej Měšťák

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (* 23. května 1981) je český plastický chirurg. Zabývá se především rekonstrukcemi prsní tkáně a břišní stěny po onkologických onemocněních. Je synem plastického chirurga Jana Měšťáka. Vystudoval 3. lékařské fakultě Univerzity…


Hejlová Denisa

Denisa Hejlová

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. (rozená Kasl Kollmannová, * 1979) je česká vědkyně a PR manažerka a konzultantka v oblasti komunikace. Působí jako vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na FSV UK. V letech 1997–2008…


Havel Ivan

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. (* 11. října 1938 v Praze) je vědecký pracovník a bývalý ředitel Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR. Je také šéfredaktorem časopisu Vesmír. Je…


Grollová Ivana

Ivana Grollová

PhDr. Ivana Grollová (2. června 1963 Praha) je česká mongolistka a velvyslankyně v Mongolsku. Je spoluautorkou monografie „Mongolové: pravnuci Čingischána“. V letech 1982–1986 vystudovala Obor mongolistika-rusistika na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala s titulem PhDr….