November 2015

Grollová Ivana

Ivana Grollová

PhDr. Ivana Grollová (2. června 1963 Praha) je česká mongolistka a velvyslankyně v Mongolsku. Je spoluautorkou monografie „Mongolové: pravnuci Čingischána“. V letech 1982–1986 vystudovala Obor mongolistika-rusistika na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala s titulem PhDr….