January 2016

Preinhalenterová Hana

Hana Preinhaelterová

Hana Preinhaelterová rozená Pletánková (* 12. září 1938 v Českých Budějovicích) je česká bengalistka, anglistka, spisovatelka, překladatelka a vysokoškolská profesorka. Vystudovala bengalistiku a anglistiku na FF UK, kde od roku 1964 vyučuje bengálštinu. Pro účely…


Filipský Jan

Jan Filipský

PhDr. Jan Filipský, CSc. (* 23. března 1943) je český indolog a překladatel. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Několikrát absolvoval dlouhodobé pobyty v jižní Asii. Působí jako vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR, za…


Lomová Olga

Olga Lomová

Doc. PhDr. Olga Lomová CSc. (* 31. května 1957 Podbořany) je česká sinoložka a překladatelka z čínštiny. Specializuje se na na literaturu, zejména poezii, čínského raného středověku. Olga Lomová se narodila 31. května 1957 v…


Král Oldřich

Oldřich Král

Prof. PhDr. Oldřich Král CSc. (* 13. září 1930 Praha) je český sinolog, překladatel a teoretik překladu. Ač se k sinologii dostal vlastně náhodou, stal se jednou z nejvýznamnějších postav v české historii oboru. Zabývá…


Heřmanová Zdenka

Zdenka Heřmanová

PhDr. Zdenka Heřmanová-Novotná CSc. (* 8. prosince 1930 Rakovník) je česká sinoložka, překladatelka a propagátorka čínské literatury. Laureátka Ceny ČSAV (1991) za práci na Česko – čínském slovníku. Zdenka Heřmanová-Novotná se narodila v Rakovníku. Během…


Šíma Jiří

Jiří Šíma

PhDr. Jiří Šíma, DrSc. (* 7. ledna 1943 Praha) je český sinolog a mongolista. Je zakladatel občanského sdružení Klub přátel Asie, Společnosti přátel Mongolska a Malého asijského muzea. V minulosti působil v Mongolsku jako velvyslanec…


Vasiljev Ivo

Ivo Vasiljev

Prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc. (* 29. května 1935) je český koreanista a vietnamista, bývalý vedoucí oboru vietnamistika na Filosofické fakultě UK, pedagog a polyglot. V současnosti se zabývá především vietnamštinou, vícejazyčností a kulturami východní…


Šmajs Josef

Josef Šmajs

Prof. Josef Šmajs (23. listopadu 1938, Skvrňov) je český filozof a spisovatel. V roce 1969 vystudoval strojní inženýství na vojenské akademii v Brně a v roce 1972 filozofii na Filozofické fakultě MU v Brně. V…


Šprunk Karel

Karel Šprunk

PhDr. Karel Šprunk (* 11. února 1928 Kovářov) je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her. Narodil se v Kovářově u Písku. Po maturitě na…


Křížová Markéta

Markéta Křížová

Doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. (* 30. května 1974 Praha) je česká historička a etnoložka specializující se na předkolumbovské civilizace a americké koloniální dějiny. Vystudovala historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,…