September 2016

Šulová Lenka

Lenka Šulová

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (* 1954, Jablonec nad Nisou) je česká psycholožka. Absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specializace klinická a sociální psychologie. V roce 2004 proběhlo habilitační řízení a byla…


Macurová Alena

Alena Macurová

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., rozená Pšenčíková, (* 3. června 1946 Klatovy) je česká bohemistka, profesorka českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rektorka vysoké školy AKCENT College. Publikace: Výstavba a smysl…


Palková Zdena

Zdena Palková

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., (* 8. června 1938 Olomouc) je česká fonetička. Působila jako ředitelka Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Publikace: Rytmická výstavba prozaického textu, 1971 Základní kurs české výslovnosti (pro cizince), 1985…


Panevová Jarmila

Jarmila Panevová

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (* 8. dubna 1938, Praha) je česká jazykovědkyně, zabývající se obecnou a počítačovou lingvistikou, bohemistikou, slavistikou, syntaxí, sémantikou a korpusovou lingvistikou. Působí v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální…


Jelínková Dagmar

Dagmar Jelínková

PhDr. Dagmar Jelínková CSc. (* 7. března 1950 Brno) je česká archeoložka zabývající slovanskými kulturami na Moravě raného středověku, ranou slovanskou keramikou ve středoevropském prostoru, a také osídlením doby římské a stěhování národů. V letech…


Čižmářová

Jana Čižmářová

PhDr. Jana Čižmářová (* 17. srpna 1950, Brno), je kurátorka protohistorických sbírek Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Jejím manželem byl archeolog Miloš Čižmář. V letech 1968–1973 studovala prehistorii a etnografii na Filosofické fakultě…


Stiegler Jiří

Jiří Stiegler

Jiří Stiegler (* 23. ledna 1942, Strakonice) je bývalý český fotbalový rozhodčí. Po skončení kariéry rozhodčího působil jako delegát. Ve druhé lize chytal za Duklu Písek a VCHZ Pardubice. V československé lize působil v letech…


Krondl Václav

Václav Krondl

Václav Krondl (* 5. února 1953) je bývalý český fotbalový rozhodčí. Po skončení kariéry rozhodčího působí jako fotbalový delegát. V československé a české lize působil v letech 1989-1999. Řídil celkem 136 ligových utkání. Jako mezinárodní…


Královec Pavel

Pavel Královec

Pavel Královec (*16. srpna 1977) je český fotbalový rozhodčí, který píská především 1. českou ligu. Je považován za nejlepšího českého rozhodčího současnosti, což dokládá např. vítězství v květnu 2014 v anketě KSN ČR o nejlepšího rozhodčího…


Kovařík Libor

Libor Kovařík

Libor Kovařík (* 23. února 1976) je bývalý český profesionální fotbalový rozhodčí. Do kruhu fotbalových rozhodčích vstoupil v roce 1993, v roce 2000 si poprvé zapískal prvoligové utkání a o šest let později byl zařazen…