Alena Macurová

Macurová Alena

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., rozená Pšenčíková, (* 3. června 1946 Klatovy) je česká bohemistka, profesorka českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rektorka vysoké školy AKCENT College.

Publikace:

  • Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta, 1981
  • Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech – utváření významové perspektivy, 1983
  • Text a komunikace – jazyk v literárním díle a ve filmu, 1991, spolu s Petrem Marešem, ISSN 0567-8269
  • Mlčení a ticho v komunikaci a v (umělecké) reflexi, 1993, spolu s Irenou Vaňkovou
  • Rozumíme česky – učebnice pro neslyšící, 2003, ISBN 80-86450-24-4 (brož.), ISBN 80-86792-14-5

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alena_Macurov%C3%A1

Licence: CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/