Alena Rašková

Rašková Alena

RNDr. Alena Rašková (* 27. října 1949 Nový Jičín) je česká politička a středoškolská pedagožka, od roku 2012 zastupitelka Olomouckého kraje (od roku 2015 navíc též radní), dlouholetá zastupitelka a později i primátorka města Prostějova (od roku 2009 postupně místostarostka města, náměstkyně primátora, 1. náměstkyně primátora a primátorka), členka ČSSD.

Vystudovala obor matematika-fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (získala titul RNDr.). Od roku 1974 učila na Středním odborném učilišti strojírenském v Prostějově, následně pak mezi lety 1989 a 2008 na Střední průmyslové škole oděvní v Prostějově.

Do politiky se pokoušela vstoupit, když v komunálních volbách v roce 1994 kandidovala jako nezávislá za subjekt Sdružení ČSSD, NK do Zastupitelstva města Prostějova, ale neuspěla. Zastupitelkou města se tak stala až po volbách v roce 1998, kdy kandidovala jako nestraník za ČSSD. Mandát zastupitelky následně obhájila jak ve volbách v roce 2002 opět jako nestraník za ČSSD, tak ve volbách 2006 už jako členka ČSSD, do níž roku 2004 vstoupila.

Ke konci roku 2008 na svou funkci rezignoval místostarosta Prostějova Alois Mačák a od ledna 2009 ho ve funkci nahradila Alena Rašková. Svěřeny jí byly kompetence v oblastech sociálního zabezpečení, sociální péče a sociálních služeb, vytváření podmínek a uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví a dopravy a spojů. Ve volbách 2010 nejprve obhájila mandát zastupitelky města a krátce nato i místostarostky se stejnými kompetencemi jako v předchozím období. V březnu 2012 se Prostějov stal statutárním městem a funkce místostarostky se změnila na funkci náměstkyně primátora. V komunálních volbách v roce 2014 již po páté obhájila post městské zastupitelky a v listopadu 2014 byla zvolena 1. náměstkyní primátora (se stejnou působností jako dříve).

Když 14. září 2015 rezignoval dosavadní primátor Miroslav Pišťák, začala Rašková (jakožto 1. náměstkyně) vykonávat jeho pravomoc až do zvolení nového primátora či primátorky. Ještě ve druhé polovině září oznámila, že bude usilovat o post primátorky města, tou byla zvolena 5. října 2015. Nikdo jiný nekandidoval a hlasovalo pro ni 29 z 35 přítomných zastupitelů.

Angažuje se také v krajské politice. V krajských volbách v roce 2008 kandidovala za ČSSD do Zastupitelstva Olomouckého kraje, ale neuspěla (stala se třetí náhradnicí). Zvolena byla až o čtyři roky později ve volbách 2012. V září 2015 na svůj post rezignoval náměstek hejtmana Alois Mačák a ještě tentýž měsíc byla Rašková zvolena neuvolněnou radní kraje.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006 kandidovala za ČSSD v Olomouckém kraji, ale neuspěla.

Alena Rašková je vdaná, s manželem mají tři dospělé syny, žije v Prostějově.

 

Zdroj: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3645-alena-raskova

Licence: CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/