Anna Jungwirthová

Jungwirthová Anna

MUDr. Anna Jungwirthová je uznávaná gastroenteroložka.

V roce 1986 promovala na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze, v roce 1994 složila atestaci I. stupně z interního lékařství, o tři roky později nástavbovou atestaci z gastroenterologie.

Po ukončení studia pracovala jako odborná asistentka na katedře histologie, do roku 1995 byla sekundární lékařkou na 2. interní klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

V současné době je primářkou privátní kliniky EGK, s. r. o. – Sanatorium sv. Anny v Praze 3. Zabývá se i novými metodami léčení obezity.

Pořádá semináře pro praktické lékaře a spolupracuje s Českým rozhlasem na pořadu „Manažerem vlastního zdraví“.

Spolu s manželem chirurgem Jiřím Jungwirthem založili pražské Sanatorium svaté Anny. Má dvě dospělé děti.

Be the first to comment on "Anna Jungwirthová"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*