Lékaři

Koukolík František

František Koukolík

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, (* 22. listopadu 1941 Praha) je český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Narodil…


Vonka Vladimír

Vladimír Vonka

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. (* 31. července 1930, Praha) je český lékař a vědec působící v oblasti virologie a protinádorových vakcín. Jeho rozsáhlé celoživotní odborné dílo si získalo široké mezinárodní uznání. Po absolvování Fakulty všeobecného…


Blahoš Jaroslav

Jaroslav Blahoš

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (* 30. června 1930, Horažďovice) je český endokrinolog a osteolog specializovaný zejména na kostní a kloubní problematiku a metabolismus kyseliny močové. Od září 1990 je předsedou České lékařské společnosti Jana…


Nevšímalová Soňa

Soňa Nevšímalová

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (* 5. dubna 1940, Praha) je česká lékařka, profesorka neurologie zaměřující se na spánkovou medicínu a dětskou neurologii, v letech 1997–2006 přednostka Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a…


Fučíková Tereza

Terezie Fučíková

Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. (* 25. dubna 1936, Praha) je česká lékařka, specializující se v oborech imunologie, alergologie a vnitřního lékařství (s profilací na hepatologii). V roce 1960 ukončila studium lékařství na Fakultě všeobecného…


Pirk Jan

Jan Pirk

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (* 20. dubna 1948, Praha) je významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu (Institut klinické a experimentální medicíny). Studia dokončil v roce 1972 a začal pracovat v nemocnici…


Koutecký Josef

Josef Koutecký

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., (* 31. srpna 1930 Praha) je český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu. Po sametové revoluci zastával čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty UK, v mezidobí…


Beneš Václav

Vladimír Beneš

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (* 30. července 1953) je český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. Po maturitě roku 1971 se rozhodl pro studium všeobecného…