Podnikatelé

Moravcová Hana

Hana Moravcová

Hana Moravcová, pův. Kollerová (* 8. 10. 1970, Praha) je starostka MČ Praha 20 (nestr. za Šance pro Počernice), podnikatelka. Po vystudování Střední zdravotnické školy pracovala na klinice ortopedie v Praze jako sálová instrumentářka. Od…


Turnovský Martin

Martin Turnovský

Ing. Martin Turnovský (* 18. 11. 1964) je sStarosta MČ Praha 22 (nestr. za HPP), podnikatel. Absolvent Agronomické fakulty VŠZ v Praze. Po studiích pracoval na výzkumných projektech rekultivací v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru. Od…


Zrníková Renata

Renata Zrníková

Mgr. Renata Zrníková, dříve: Carbochová (* 3. 8. 1962) je radní města Ústí nad Labem, místostarostka MO Ústí nad Labem-Severní Terasa (nestr.), obchodní manažerka. V letech 1995–2010 působila jako jednatelka a spolumajitelka firmy AGT International…


Jetenský Pavel

Pavel Jetenský

Ing. Pavel Jetenský (* 28. 6. 1953, Kutná Hora) je náměstek hejtmana Středočeského kraje, zastupitel Kostelce nad Černými Lesy (KSČM). Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, kde získal titul Ing. Pracoval jako ekonomický náměstek ředitele,…


Kaslová Jana

Jana Kaslová

JUDr. Jana Kaslová, rozená Radová (* 26. srpna 1981, Plzeň) je česká advokátka, politička, členka TOP 09 a od května 2010 do srpna 2013 poslankyně Parlamentu ČR. Pochází z Plzně, v době svých gymnaziálních studií…


Manhart Lukáš

Lukáš Manhart

Mgr. Lukáš Manhart (* 14. 1. 1982, Praha) je zastupitel hl. m. Prahy (TOP 09). Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde získal titul Mgr. Po studiích začal pracovat v rodinné firmě jako advokátní koncipient….


Pešek František

František Pešek

Ing. František Pešek (* 22. 8. 1946) je zastupitel Libereckého kraje, zastupitel města Jablonce nad Nisou (KSČM), konstruktér. Pracoval jako vedoucí provozu a konstruktér. Po revoluci podnikal ve společnostech OKTANT, s.r.o. a ORIELA, spol. s.r.o….


Kaucký Lukáš

Lukáš Kaucký

PhDr. Lukáš Kaucký (* 5. května 1982 Praha) je český politik a historik, od roku 2010 zastupitel Hlavního města Prahy (mezi lety 2010 a 2011 radní pro oblast kultury a cestovního ruchu), v letech 2010…


Lomecký Oldřich

Oldřich Lomecký

Ing. Oldřich Lomecký (* 9. ledna 1957 Praha) je český politik. Od 30. listopadu 2010 je starostou Městské části Praha 1. Předsedá regionální organizaci TOP 09 Praha 1 a do roku 2011 byl členem předsednictva…


Jungmann Pavel

Pavel Jungmann

Mgr. Pavel Jungmann (* 16. 5. 1956) je bývalý radní města Zlína (nestr. za M.O.R.), nakladatel, kavárník. Od roku 2002 podniká jako Osoba samostatně výdělečně činná. Od počátku devadesátých let provozuje nakladatelství Archa, které se…