Vědci

Šulová Lenka

Lenka Šulová

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (* 1954, Jablonec nad Nisou) je česká psycholožka. Absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specializace klinická a sociální psychologie. V roce 2004 proběhlo habilitační řízení a byla…

Číst víc

Macurová Alena

Alena Macurová

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., rozená Pšenčíková, (* 3. června 1946 Klatovy) je česká bohemistka, profesorka českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rektorka vysoké školy AKCENT College. Publikace: Výstavba a smysl…


Palková Zdena

Zdena Palková

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., (* 8. června 1938 Olomouc) je česká fonetička. Působila jako ředitelka Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Publikace: Rytmická výstavba prozaického textu, 1971 Základní kurs české výslovnosti (pro cizince), 1985…


Panevová Jarmila

Jarmila Panevová

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (* 8. dubna 1938, Praha) je česká jazykovědkyně, zabývající se obecnou a počítačovou lingvistikou, bohemistikou, slavistikou, syntaxí, sémantikou a korpusovou lingvistikou. Působí v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální…


Jelínková Dagmar

Dagmar Jelínková

PhDr. Dagmar Jelínková CSc. (* 7. března 1950 Brno) je česká archeoložka zabývající slovanskými kulturami na Moravě raného středověku, ranou slovanskou keramikou ve středoevropském prostoru, a také osídlením doby římské a stěhování národů. V letech…


Čižmářová

Jana Čižmářová

PhDr. Jana Čižmářová (* 17. srpna 1950, Brno), je kurátorka protohistorických sbírek Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Jejím manželem byl archeolog Miloš Čižmář. V letech 1968–1973 studovala prehistorii a etnografii na Filosofické fakultě…


Zouhar Vít

Vít Zouhar

Doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. (* 13. března 1966 v Brně) je český vysokoškolský pedagog, muzikolog, hudební skladatel a od roku 2010 prorektor Univerzity Palackého v Olomouci. Je synem skladatele a pedagoga Zdeňka Zouhara….


Medek Ivo

Ivo Medek

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. (* 20. července 1956 Brno) je český hudební skladatel, hudební publicista a organizátor, vysokoškolský pedagog, rektor brněnské JAMU. Jedná se o autora více něž 50 hudebních skladeb, jenž je…


Matoušek Vlastislav

Vlastislav Matoušek

Doc. Vlastislav Matoušek Ph.D. (* 8. listopadu 1948 Trutnov) je český etnomuzikolog a hudební skladatel. Absolvoval kompozici a postgraduální kurz hudební teorie na Hudební fakultě AMU v Praze. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation…


Kotěšovec Václav

Václav Kotěšovec

Václav Kotěšovec (* 29. července 1956 Praha) patří k nejvýznamnějším světovým tvůrcům šachových úloh. Je historikem kompozičního šachu. V roce 2004 byl uveden mezi 2000 nejvýznamnějšími žijícími intelektuály ve světě v 21. století. Věnoval se…