Vědci

Landsfeld Bedřich

Bedřich Landsfeld

RNDr. Bedřich Landsfeld (* 24. 5. 1959) je český ornitolog, náměstek primátora města Zlína (nestr. za STAN). Na počátku 90. let byl ředitelem V.T.M. TECHNOPACK ZÁLESÍ, a.s. V letech 1990–1994 byl jednatelem a společníkem DEKOR…


Málek Jiří

Jiří Málek

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (* 7. 9. 1959, Polička) je český chemik, bývalý rektor Univerzity Pardubice. Absolvoval obor anorganická chemie na VŠCHT Pardubice. Střídavě působil několik let na zahraničních školách po celém světě. V…


Jirků Ladislav

Ladislav Jirků

PaedDr. Ladislav Jirků (* 4. 6. 1946 , Jihlava) je zastupitel Kraje Vysočina, bývalý poslanec PČR (TOP 09), bývalý rektor VŠPJ. Po absolvování FTSV Univerzity Karlovy v Praze nastoupil jako učitel na OA v Jihlavě….


Jičínský Zdeněk

Zdeněk Jičínský

Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský DrSc. (* 26. února 1929 Ostřešany) je český právník, politik a publicista, autor řady odborných knih, statí a učebnic, do nástupu normalizace člen KSČ, po federalizaci Československa krátce poslanec Federálního shromáždění…


Miko Ladislav

Ladislav Miko

Doc. RNDr. Ladislav Miko Ph.D. (* 9. dubna 1961 Košice) je odborník v oblasti ochrany životního prostředí a od května do listopadu 2009 ministr životního prostředí České republiky ve Fischerově vládě. Patří mezi nejvýše postavené…


Škaloud Miroslav

Miroslav Škaloud

RNDr. Miroslav Škaloud (* 21. února 1948 Praha) je český politik, v letech 2002 až 2014 senátor za obvod č. 21 – Praha 5, v letech 1998 až 2002 starosta Městské části Praha 5, člen…


Kulich Jiří

Jiří Kulich

RNDr. Jiří Kulich (* 26. května 1961 Sušice) je český biolog a pedagog. Vystudoval Přírodovědeckou fakulty Univerzity Karlovy a své vzdělání si doplnil na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje ekologické výchově, vzdělávání a osvětě….


Komárek Jiří

Jiří Komárek

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (* 28. května 1931 Brno) je český algolog, specializující se na ekologii řas, společenstva řas v rybnících, vodních nádržích a extrémních biotopech. Vysoká škola: 1949 – 1951: Masarykova Universita Brno,…


Kolíbal Zdeněk

Zdeněk Kolíbal

Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (* 12.4.1942, Brno) je bývalý kandidát do Senátu PČR za volební obvod č. 60 – Brno, Profesor VUT v Brně. Po maturitě musel z politických důvodů nastoupit jako dělník v…


Janata Jiří

Jiří Janata

Ing. Jiří Janata, CSc. (* 9. 1. 1964) je bývalý místostarosta obce Psáry (SZ). Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v oboru kvasná chemie a bioinženýrství a postgraduálního studia na Mikrobiologickém ústavu AV ČR oboru mikrobiologie….