Dagmar Jelínková

Jelínková Dagmar

PhDr. Dagmar Jelínková CSc. (* 7. března 1950 Brno) je česká archeoložka zabývající slovanskými kulturami na Moravě raného středověku, ranou slovanskou keramikou ve středoevropském prostoru, a také osídlením doby římské a stěhování národů.

V letech 1969–74 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně vystudovala archeologii a historii, v roce 1982 získala titul PhDr. V letech 1976–84 vedla výzkumy vyvolané stavbou vodního díla Nové Mlýny.