David Marx

Marx David

MUDr. David Marx Ph.D. (* 7. listopadu 1960) je český pediatr a zároveň uznávaný odborníke v oblasti externí kontroly kvality péče ve zdravotnických zařízeních, akreditačních a licenčních procesů.

Promoval v roce 1984 na fakultě všeobecného lékařství UK v Praze.

Poté až do roku 1990 působil jako lékař ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v gastroenterologickém týmu kliniky dětí a dorostu, od roku 1990 jako odborný asistent 3. LF UK v Praze. V nemocnici zároveň zastával funkce člena poradního sboru ředitelky (jako vedoucí týmu kvality péče) a náměstka ředitelky pro léčebně preventivní péči. Na 3. LF UK je vedoucím Kabinetu veřejného zdravotnictví, tento obor na fakultě (a také na LF UP v Olomouci) přednáší. Na 3. LF UK přednáší také pediatrii a zároveň je od února 2010 proděkanem pro výuku.

Je ředitelem Spojené akreditační komise ČR, členem Rady pro kvalitu MZ ČR, předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví a dlouholetým spolupracovníkem Joint Commission International.

V červnu 2010 jej ministryně spravedlnosti jmenovala prvním znalcem v oboru řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví v České republice.

Be the first to comment on "David Marx"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*