Ivo Medek

Medek Ivo

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. (* 20. července 1956 Brno) je český hudební skladatel, hudební publicista a organizátor, vysokoškolský pedagog, rektor brněnské JAMU.

Jedná se o autora více něž 50 hudebních skladeb, jenž je možno zařadit do oboru orchestrálních, komorních a elektroakustických hudebních skladeb. Je znám také jako autor multimediálních projektů, jenž vyvíjí svoji vlastní unikální a originální kompozičmí metodu.

Spoluzaložil hudební soubor Ars Inkognito, jenž je zaměřen na soudobou hudbu.

V letech 2002 až 2008 působil ve funkci děkana hudební fakulty JAMU.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Medek

Licence: CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/