Jana Čižmářová

Čižmářová

PhDr. Jana Čižmářová (* 17. srpna 1950, Brno), je kurátorka protohistorických sbírek Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Jejím manželem byl archeolog Miloš Čižmář.

V letech 1968–1973 studovala prehistorii a etnografii na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), diplomovou práci psala na téma “Sídlištní objekty doby protohistorické na Moravě”.

V letech 1973–1987 působila jako archeolog v Muzeu města Brna na Špilberku. V roce 1982 získala titul PhDr.

Od 1987 pracuje v Moravském zemské muzeu v Brně jako kurátorka protohistorických sbírek a sbírky antiky.

Specializuje se na dobu laténskou. Za působení v brněnském městském muzeu její hlavní činností byly záchranné výzkumy na území Brna (např. Bystrc, Horní Heršpice, Starý Lískovec, Stránská skála, Žebětín). Jako archeolog v Moravském zemském muzeu uskutečnila řadu terénních výzkumů (např. Dolní Bojanovice, Hostýn, Ptení). Realizovala řadu výstav („Langobardi na Moravě“, „Drahé kameny v pravěku“, „Antické umění v moravských sbírkách a nálezech“, „Keltové na Moravě“, „Germáni a Římané“); výstavy jsou většinou instalovány vícekrát i v jiných muzeích (např. výstava Keltové na Moravě – poprvé 1996 – měla 15 repríz včetně jedné zahraniční v Asparn v Dolním Rakousku). Hlavní náplní práce je však zpracování starých fondů, především materiálu z keltských pohřebišť; byla řešitelkou dvou projektů MK ČR na toto téma (Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích, Keltské pohřebiště v Holubicích), v současné době je v běhu řešení dalšího obdobného projektu zaměřeného na keltská pohřebiště na Brněnsku a na Vyškovsku. Ke keltské tematice publikovala řadu menších i větších prací. Na Slezské univerzitě v Opavě přednáší o době laténské.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_%C4%8Ci%C5%BEm%C3%A1%C5%99ov%C3%A1

Licence: CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/