Jana Plamínková

Plamínková Jana

RNDr. Jana Plamínková (* 27. června 1959 Praha) je česká novinářka a politička, od roku 2014 zastupitelka a radní hlavního města Prahy, od listopadu 2006 starostka městské části Praha-Slivenec, předsedkyně pražské organizace STAN.

Vystudovala obor geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Po absolvování studia nejdříve pracovala na fakultě, v letech 1986 až 1987 pobývala na stáží v Číně. Později byla redaktorkou časopisu Věda a technika mládeži a šéfredaktorkou časopisů Planeta, Ekojournal a Zpravodaj Ministerstva životního prostředí.

Několik let také spolupracovala s organizací Liga Ekologických Alternativ, v tuto dobu napsala knihu Slabikář ekologického bydlení, a s internetovým portálem TZB-info (portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií). Publikovala články o přírodě, životním prostředí, úsporách energie, alternativních zdrojích energie, ale rovněž o cestování (např. v časopise Lidé a země) a životním stylu (např. v časopisech Puls, Domov či Katka).

Je předsedkyní Krajského výboru STAN v hlavním městě Praze a členkou Celostátního výboru STAN.

Do politiky vstoupila, když byla v komunálních volbách v roce 1998 zvolena jako nestraník za ODS do Zastupitelstva městské části Praha-Slivenec. Mandát zastupitelky městské části obhájila i v komunálních volbách v roce 2002 (opět jako nestraník za ODS). Ve volbách v roce 2006 kandidovala z pozice nestraníka jako lídryně subjektu „Změna pro Slivenec a Holyni“. Uspěla a v listopadu 2006 byla zvolena starostkou městské části Praha-Slivenec. V komunálních volbách v roce 2010 pak nejprve obhájila mandát zastupitelky městské části (kandidovala z pozice nestraníka jako lídryně hnutí Starostové a nezávislí a v listopadu 2010 byla po druhé zvolena starostkou.

V komunálních volbách v roce 2014 byla zvolena jako členka STAN za „Trojkoalici“ (SZ, KDU-ČSL a STAN) do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Zároveň obhájila post zastupitelky městské části Praha-Slivenec, když jako lídryně vedla kandidátku STAN. Dne 3. listopadu 2014 byla zvolena pro třetí funkční období starostkou městské části Praha-Slivenec a dne 26. listopadu 2014 byla zvolena radní hlavního města Prahy.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Plam%C3%ADnkov%C3%A1

Licence: CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/