Jarmila Panevová

Panevová Jarmila

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (* 8. dubna 1938, Praha) je česká jazykovědkyně, zabývající se obecnou a počítačovou lingvistikou, bohemistikou, slavistikou, syntaxí, sémantikou a korpusovou lingvistikou. Působí v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, jehož byla mezi lety 1990 a 2007 zástupkyní ředitele.

V letech 1956–61 vystudovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1967 získala titul PhDr., v roce 1969 CsC., v roce 1989 DrSc., docentkou se stala v roce 1992 a profesuru získala v roce 1995. Mezi lety 1990 a 1999 byla předsedkyní Jazykovědného sdružení ČR.

Podílela se na tvorbě Pražského závislostního korpusu.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Panevov%C3%A1

Licence: CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/