Karel Fiala

Fiala Karel

Doc. PhDr. Karel Fiala  CSc. (28. prosince 1946, Praha) je český japanolog, lingvista a filolog, vysokoškolský pedagog a překladatel z japonštiny.

Karel Fiala vystudoval v letech 1965-1970 anglistiku, japanologii a sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pak zde v letech 1972-1975 pokračoval v postgraduálním studiu v oboru japanologie – jazykověda konkrétních jazykových skupin. V letech 1975-1979 absolvoval studijní pobyt na Kjótské univerzitě v oboru japonský jazyk a literatura. Titul PhDr. získal roku 1972, titul CSc. roku 1981.

V letech 1979-1990 pracoval nejprve jako odborný, později jako vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd, v letech 1985-1986 byl na základě grantu Japonské nadace vyslán jako hostující vědecký pracovník na Kjótskou univerzitu. Roku 1992 byl jmenován profesorem na Fukuiské prefekturní univerzitě a po absolvování habilitačního řízení se stal docentem na Univerzitě Karlově v Praze a na Philipps-Universität v Marburgu. Od roku 1992 je ředitelem Japonského centra v Praze.

Karel Fiala je autorem řady knih a japanologických studií, převážně z oblasti lingvistiky a filologie. Kromě vědecké a překladatelské činnosti se také zaměřuje na československo-japonské vztahy. Roku 2008 obdržel od japonského císaře Akihita Řád svatého pokladu (rozetu se zlatými paprsky), mimo jiné za šíření poznání o japonské klasické kultuře.

Be the first to comment on "Karel Fiala"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*