Karel Smetana

Smetana Karel

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (* 28. října 1930 v Praze) je přední český hematolog.

Lékařskou fakultu hygienickou UK absolvoval v roce 1955. Po promoci pracoval jako asistent v Histologickém ústavu LF UK. Poté přešel do Laboratoře pro výzkum ultrastruktury buněk a tkáně ČSAV (1962–1984), kde posléze vedl oddělení cytologie a krevní morfologie.

Opakovaně pobýval na pracovních pobytech v zahraničí, zejména na Baylor College of Medicine v texaském Houstonu, kde byl v roce 1970 jmenován řádným profesorem. Vědeckou hodnost doktora lékařských věd obhájil a získal na UK v roce 1967, kdy mu také byla přiznána kvalifikace vedoucího vědeckého pracovníka ČSAV, profesorem byl jmenován v roce 1989.

V letech 1984–1990 byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfuze, do roku 1993 také vedoucím subkatedry hematologie a krevní transfuze IPVZ. Hematologii přednáší i na Jihočeské univerzitě. Nadále pracuje v Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Věnuje se problematice buňky, buněčného jádra, jadérka a maligních buněk. Spolu s prof. Harrisem Buschem je autorem klasické monografie oboru „The Nucleolus“, jeho práce jsou součástí mezinárodních monografií a skript, v prestižních světových časopisech oboru uveřejnil více než 300 původních statí.

Byl vědeckým sekretářem Mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum buněčného jádra, členem rady guvernérů Evropské společnosti pro buněčnou biologii, lektorem UNESCO, předsedou České hematologické společnosti ČLS JEP a místopředsedou České histochemické společnosti. Je čestným členem ČHS ČLS JEP i České lékařské společnosti JEP, Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti, České histochemické společnosti a České a Slovenské biologické společnosti.

Je nositelem dvou desítek uznání a ocenění za vědecký přínos.

Je ženatý, má syna Karla, který pokračuje v rodinné tradici.

Be the first to comment on "Karel Smetana"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*