Karel Tureček

Tureček Karel

Ing. Karel Tureček (* 1. února 1971 Chýnov) je český politik, bývalý náměstek ministra zemědělství (2000-2003 a 2007-2010) a ministra průmyslu a obchodu (2005-2007) a od roku 2006 zastupitel města Chýnova, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny.

V letech 1985 až 1989 vystudoval Střední zemědělskou školu v Táboře. Vysokoškolské vzdělání pak získal v letech 1989 až 1994 na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.

Potom se živil jako předseda Družstva Kormorán (1992 až 2002) a jako jednatel a společník firmy BioFish, s.r.o. (dříve KORMORÁN PLUS, s.r.o.) (1994 až 1995).

V 90. letech vstoupil do KDU-ČSL. Svá profesní léta prožíval Karel Tureček na pomezí politiky a zemědělství. Od roku 1995 pracoval na Ministerstvu zemědělství ČR – nejdříve jako ředitel Odboru vodohospodářské politiky (1995 až 1997), následně působil jako poradce ministra (1997 až 2000). V letech 2000 až 2003 byl náměstkem ministra zemědělství, na starosti měl vodní hospodářství. V letech 1998 až 1999 byl také poradcem předsedy Senátu PČR a od roku 1999 do roku 2000 poradce předsedy vlády ČR.

Krátce působil jako poradce ministra pro místní rozvoj (2003 až 2004), následně zastával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu (leden 2005 až 2007). Zde viděl, jak je důležité zavádění nových technologií do podnikání, podpora malého a středního podnikání, podpora konkurenceschopnosti a také ochrana spotřebitele.

V roce 2006 byl vyjednavačem KDU-ČSL pro otázky energie a dopravy při jednáních o první vládě Mirka Topolánka. V témže roce zároveň neúspěšně kandidoval na post 1. místopředsedy KDU-ČSL (porazil jej Roman Línek).

V roce se vrátil jako náměstek na Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvu zemědělství ČR. Působil zde do roku 2011 především v oblasti vodního hospodářství, zemědělských komodit, potravin, zemědělské vědy a výzkumu. Zde řídil různé sféry oboru zemědělství od programového financování veřejných výdajů, financování prostředků z Evropské investiční banky až po rostlinnou a živočišnou výrobu a v neposlední řadě se podílel na přípravě legislativních procesů. Své poznatky a zkušenosti v této oblasti uplatňoval Karel Tureček jako předseda expertní komise pro zemědělství a venkov TOP 09 a podílel se na přípravě odborného zázemí, formulování zemědělské politiky a na přípravě odborných stanovisek pro TOP 09.

V komunálních volbách v roce 2006 úspěšně kandidoval za subjekt “KDU-ČSL a Nestraníci” do Zastupitelstva města Chýnova. V roce 2009 z KDU-ČSL vystoupil a vstoupil do TOP 09. Mandát zastupitele města Chýnova obhájil i v komunálních volbách v roce 2010, tentokrát už na kandidátce subjektu “STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ”. V listopadu 2010 byl navíc zvolen radním města.  V komunálních volbách v roce 2014 obhájil jako člen TOP 09 na kandidátce STAN post zastupitele města Chýnova. Skončil však ve funkci radního města.

V roce 2010 kandidoval v Jihočeském kraji jako člen TOP 09 na druhém místě kandidátky ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Strana v kraji sice získala tři mandáty, ale vlivem preferenčních hlasů skončil na pozici prvního náhradníka.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v kraji Vysočina jako lídr TOP 09 a STAN a byl zvolen poslancem.

V roce 2015 vystoupil z TOP 09.

Hovoří anglicky, rusky, má bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Karel Tureček je ženatý a má tři dcery. Mezi jeho zájmy patří rybářství, chov ryb, příroda, cestování, četba a v neposlední řadě sport – běh v terénu a cyklistika. Karel Tureček je ženatý a má tři dcery.

Be the first to comment on "Karel Tureček"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*