Karel Vrtička

Vrtička Karel

Prof. MUDr. Karel Vrtička, CSc. (* 15. října 1930 v Hodoníně) je český lékař, foniatr žijící ve Švýcarsku.

Po promoci na brněnské lékařské fakultě získal základní otorinolaryngologické vzdělání u profesora Jana Hybáška na ORL klinice Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové.

Krátce nato byl přijat na foniatrickou kliniku v Praze do týmu vedeného zakladatelem české foniatrie profesorem Miloslavem Seemanem a docentkou Evou Sedláčkovou. Zde pracoval jako klinický asistent a později vědecký pracovník výzkumné laboratoře. Podílel se na postgraduálním školení českých i zahraničních odborníků a v roce 1964 byl pověřen organizací mezinárodního ORL sjezdu s foniatrickou tematikou.

Školil se v Lyonu u prof. Lafona a dr. Cornuta (Institut d’audiophonologie). V roce 1966 získal titul kandidáta věd za práci o jícnovém hlasu.

V roce 1967 odešel na pozvání prof. Grafa do Lucernu.

Založil a 28 let vedl foniatrické oddělení na ORL klinice tamní Kantonální nemocnice; zpočátku se jednalo o jediné zařízení ve Švýcarsku, kde pracoval atestovaný foniatr na celý úvazek.

Od roku 1968 přednášel na Fribourské univerzitě. Spolu se švýcarskými kolegy provedl první funkční CT záznamy náhradní hlasové štěrbiny u laryngektomovaných a uveřejnil CT obrazy patrohltanového uzávěru. Zároveň se odborně zabýval vztahem řečové komunikace a hudby.

Uveřejnil více než 90 vědeckých prací a 80 odborných článků.

Je zakládajícím a čestným členem Švýcarské foniatrické společnosti, členem Mezinárodní společnosti pro logopedii a foniatrii (IALP), Unie evropských foniatrů (UEP) a dalších.

Be the first to comment on "Karel Vrtička"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*