Lenka Šulová

Šulová Lenka

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (* 1954, Jablonec nad Nisou) je česká psycholožka.

Absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specializace klinická a sociální psychologie. V roce 2004 proběhlo habilitační řízení a byla publikována habilitační práce Raný psychický vývoj dítěte (Praha, Karolinum, 2004). Žije a působí v Praze.

V současnosti se věnuje soukromé psychologické praxi a vede oddělení sociální psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze, kde zabezpečuje např. tyto předměty:

  • ontogenetická psychologie
  • aplikovaná sociální psychologie
  • partnerské a rodinné vztahy