Monika Arenbergerová

Arenbergerová Monika

MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. (* 25. ledna 1971 v Praze) je česká lékařka, dermatoložka.

V rámci postgraduálního studia v Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK získala v roce 1998 stipendium v Ústavu Maxe Plancka pro molekulární genetiku v Berlíně.

V letech 1998–2002 působila jako odborná asistentka na Kožní klinice a poliklinice pro dermatologii při Svobodné univerzitě Berlín a od roku 2002 jako odborná asistentka na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. V roce 2000 získala titul Dr. med. na berlínské Svobodné univerzitě s nejvyšším ohodnocením summa cum laude a v roce 2002 titul Ph. D. z biochemie za práci na téma „Regulace apoptózy u maligního melanomu“. Byla též oceněna za druhou nejlepší vědeckou práci na Svobodné univerzitě Berlín s tématem „Rezistence k Fas-indukované apoptóze je způsobena defektním uvolňováním cytochromu c z mitochondrie“, získala 1. cenu na pražské vědecké konferenci postgraduálních studentů za práci na téma „Apoptóza u maligního melanomu“, cenu profesora Trapla za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2001 v oboru či cenu za nejlepší publikaci v časopise Česko-slovenská dermatologie.

Je spoluřešitelkou grantů IGA MZ s tématy „Detekce melanomových buněk pomocí RT-PCR z periferní krve“ a „Využití nanotkanin s fotosenzibilizátorem při léčbě chronických ran“.

Je vdaná za dermatologa profesora Petra Arenbergera, mají dvě dcery, Simonu a Nicol.

Be the first to comment on "Monika Arenbergerová"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*