Petr Urbánek

Urbánek Petr

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. (* 12. července 1969 v Praze) je český lékař, hepatolog.

Jeho otec je uznávaný lékař v oboru nukleární medicíny. Po promoci v roce 1993 nastoupil na 1. interní kliniku 1. LF UK a VFN, kde pracoval do roku 2001, poté přešel na 4. interní kliniku 1. LF UK a VFN a od roku 2005 působí na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN. Má atestaci z vnitřního lékařství, nástavbovou atestaci z hepatogastroenterologie a je držitelem funkčních licencí z ezofagogastroduodenoskopie, endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie a následných terapeutických výkonů.

Docentem v oboru vnitřního lékařství byl jmenován v roce 2005.

Je předsedou České hepatologické společnosti ČLS JEP (ČHS), vedoucím pracovní skupiny ČHS pro chronické hepatitidy a členem Evropské asociace pro studium jater (EASL).

Je ženatý, má tři děti.

Be the first to comment on "Petr Urbánek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*