Renata Zrníková

Zrníková Renata

Mgr. Renata Zrníková, dříve: Carbochová (* 3. 8. 1962) je radní města Ústí nad Labem, místostarostka MO Ústí nad Labem-Severní Terasa (nestr.), obchodní manažerka.

V letech 1995–2010 působila jako jednatelka a spolumajitelka firmy AGT International CZ, s.r.o.

V roce 2014 byla zvolena zastupitelkou města Ústí nad Labem. Rovněž se stala členkou Zastupitelstva MO Severní Terasa a následně místostarostkou. V době zvolení pracovala jako obchodní manažerka. Později vstoupila do hnutí ANO 2011 a stala se místopředsedkyní oblastního sdružení hnutí, jíž byla přibližně měsíc do zrušení organizace.

V červnu 2015 byla Zastupitelstvem zvolena radní města Ústí nad Labem.

 

Zdroj: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3642-renata-zrnikova-drive-carbochova

Licence: CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/