Tomáš Halík

Halík Tomáš

Tomáš Halík (* 1. června 1948 Praha) je český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog náboženství a politický aktivista.

Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil čestný titul monsignore – prelát Jeho Svatosti.V kruhu svých známých používal krycí jméno Kalypton

V roce 2014 se stal prvním českým laureátem Templetonovy ceny, když byl oceněn jako „mezinárodně uznávaná osobnost obhajující dialog mezi různými vyznáními a nevěřícími, která se v době okupace Československazasloužila o budování náboženské a kulturní svobody“.

Narodil se roku 1948 v Praze do rodiny Miroslava Halíka (1901–1975) a ženy v domácnosti Marie Halíkové, rozené Wimmerové (1904–1986). Předci z otcovy i matčiny strany žili v Domažlicích. Otec vystudoval filozofii, českou literaturu a francouzštinu na Karlově univerzitě. Působil v úřednických profesích, po roce 1948 jako bibliograf vNárodní knihovně v Klementinu. Na návrh Ferdinanda Peroutky se po úmrtí Karla Čapka také věnoval správě spisovatelovy literární pozůstalosti.

Tomáš Halík maturoval v roce 1966 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Michli. V témže roce prožil první zpověď a první přijímání. Ke kněžství jej poprvé v 60. letech „postrčil“ Jiří Reinsberg. Během letnic 1967 jej na Vyšehradě biřmoval tehdejší biskup František Tomášek. V období 1966–1971 studoval sociologii a filosofii naFilozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl žákem Jana Patočky.Na jaře 1971 obhájil diplomovou práci na téma sociální nauky církve, nazvanou Společenskokritický význam utopických a profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního myšlení. Téma rozvinul v rigorózní práci s titulem Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení.Doktorská promoce (PhDr.) se uskutečnila 14. července 1972.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, v srpnu 1968, jej zastihla na intenzivním letním kurzu angličtiny na University of Wales v severovelšskémBangoru, kam obdržel pozvání od české poúnorové exulantky dr. Bradbrookové. V den plánovaného návratu, 21. srpna, však zůstal v Londýně. Na podzimní trimestr se vrátil do Bangoru ke studiu sociologie a filozofie náboženství. Do Československa přijel až 28. prosince 1968. Od konce 60. let se účastnil bytových filozofických seminářů, mimo jiné s Jiřím Němcem a Janem Sokolem. V roce 1972 nastoupil na tříleté období do Chemprojektu Praha na pozici podnikového sociologa.

Mezi roky 1972–1973 absolvoval základní vojenskou službu. Postupně sloužil ve vojenském historickém ústavu, na strážní rotě v Dejvicích, na posádkách v Táboře, Plzni a Doupově. V období 1975–1984 pracoval v Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků při ministerstvu průmyslu ČSR, kde přednášel na katedře psychologie. Roku 1984 získal atestaci z klinické psychologie. V letech 1984–1989 byl psychoterapeutem protialkoholního oddělení Psychiatrické kliniky FN v Praze a FVL UK U Apolináře.

Be the first to comment on "Tomáš Halík"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*