Vít Zouhar

Zouhar Vít

Doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. (* 13. března 1966 v Brně) je český vysokoškolský pedagog, muzikolog, hudební skladatel a od roku 2010 prorektor Univerzity Palackého v Olomouci. Je synem skladatele a pedagoga Zdeňka Zouhara.

Hudební vzdělání získal v u svých rodičů. Vystudoval skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Miloslava Ištvana a Aloise Piňose. Ve studiu pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Štýrském Hradci. Vedle toho vystudoval i muzikologii na Masarykově univerzitě v Brně. Habilitoval se na Ostravské univerzitě. Absolvoval také ompoziční kurzy na Accademia Chigiana v Sieně a v Darmstadtu.

V letech 1992-2004 působil na Institutu pro elektronickou hudbu při Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském Hradci. Od roku 1992 přednáší na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2010 je na této škole prorektorem. V letech 2003-2006 byl proděkanem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V listopadu 2015 byl jmenován profesorem v oboru Hudební umění.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Zouhar

Licence: CC-BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/