Vladimír Beneš

Beneš Václav

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (* 30. července 1953) je český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK.

Po maturitě roku 1971 se rozhodl pro studium všeobecného lékařství a v roce 1978 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1978–1997 působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl od roku 1996 přednostou oddělení. Roku 1982 vykonal atestaci I. stupně a o pět let později specializační atestaci II. stupně z neurochirurgie. V témže roce 1987 obhájil kandidátskou práci (CSc.) na Fakultě dětského lékařství UK na téma Experimentální poranění míchy. V akademickém roce 1988–1989 uskutečnil třináctiměsíční studijní pobyt Research Fellowship na Barrow Neurological Institution ve Phoenixu (Arizona).

Na 2. LF UK v roce 1993 obhájil habilitační řízení (docent) prací na téma Chirurgie mozkových aneurysmat. V říjnu 1997 pak byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Roku 1998 završil obhajobu doktora věd (DrSc.) dizertační prací Arteriovenozní malformace mozku. V roce 2002 se stal profesorem na Univerzitě Karlově v Praze (inaugurační přednáška Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku).

Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a viceprezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností, ve které bude od září 2011 zastávat post prezidenta. Od roku 1998 zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Jeho zálibou je entomologie, čeleď střevlíkovití.

Jeho otec prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., stejně jako syn MUDr. Vladimír Beneš (nar. 1979), jsou také neurochirurgové.

Be the first to comment on "Vladimír Beneš"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*